banner tin tức
Thứ ba, 30/06/2020, 08:29 GMT+7 TIN TỨC - SỰ KIỆN

HGCWINDOW TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH

tuyen-dung-giam-doc-kinh-doanh

 

 

 

 

      HGCWINDOW THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH

      Số lượng tuyển : 1 người ( Nam / Nữ )

 

        I. NHIỆM VỤ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

 •  Quản lý, điều hành hoạt động của toàn bộ phòng Kinh doanh công ty nhằm đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tương ứng với thị trường và mục tiêu của Công ty.
 •  Trách nhiệm phân công, kiểm soát / quản lý / thúc đẩy / khuyến khích NVKD thực hiện các công tác khác liên quan đến hoạt động bán hàng.

1. Về chuyên môn

 •  Tổ chức xây dựng mục tiêu, kế hoạch doanh số, doanh thu hàng năm và các chính sách kinh doanh cho Phòng kinh phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, với yêu cầu tài chính trong từng giai đoạn và trình Ban Giám Đốc phê duyệt.
 •  Tổ chức toàn bộ hoạt động kinh doanh của Phòng kinh doanh theo chính sách kinh doanh và các quy định khác đã được Ban Giám Đốc phê duyệt nhằm đạt doanh số kinh doanh.
 •  Chủ động phối hợp thực hiện các hoạt động Marketing và chăm sóc khách hàng theo đúng chính sách của Công ty và đặc thù riêng của vùng miền nhằm hỗ trợ công tác kinh doanh của Phòng kinh doanh một cách hiệu quả nhất.
 •  Chỉ đạo và đôn đốc việc lập kế hoạch sản xuất, lắp đặt và thực hiện việc chuyển kế hoạch sản xuất cho Nhà máy trong phạm vi quản lý.
 •  Trách nhiệm hoàn thành báo cáo quý chậm nhất vào ngày 05 của các tháng 4, 7, 10, 1: nội dung cần thể hiện các việc hoàn thành/chưa hoàn thành so với kế hoạch quý, nguyên nhân chưa hoàn thành => bện pháp khắc phục => điều chỉnh kế hoạch quý tiếp. sau theo đúng thực trạng
 •  Giải quyết các tranh chấp giữa các NVKD để đảm bảo đúng quy trình/quy định của Công ty

2. Về tổ chức nhân sự

 •  Tổ chức xây dựng và đề xuất: Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định biên nhân sự, Mô tả công việc của CBNV trong phạm vi quản lý.
 •  Đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển các cấp NVKD trong phạm vi quản lý lên Ban giám đốc công ty. => Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty về các vi phạm của NVKD ảnh hưởng đến uy tín công ty, thiệt hại cho công ty (ví dụ: bao che hoặc dung túng cho NVKD bán ản phẩm của đơn vị khác cạnh tranh với SP của công ty, đánh giá không trung thực năng lực/hiểu quả của NVKD, lừa đảo Khách hàng, chiếm dụng tiền của Khách hàng.....)
 •  Tổ chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng CBNV trong phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình kinh doanh trong từng giai đoạn.
 •  Phân công công việc, giao nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ CBNV trong phạm vi quản lý để hoàn thành công việc được giao.
 •  Đề xuất các khóa đào tạo nâng cao trình độ và năng lực làm việc của CBNV trong phạm vi quản lý.

3. Các nhiệm vụ khác

 •  Thực hiện các công việc khác khi được Ban Giám Đốc phân công.

II. QUYỀN HẠN GIÁM ĐỐC KINH DOANH

1. Về chuyên môn: Công tác bán hàng và hỗ trợ bán hàng

         A. Ký duyệt các nội dung dưới đây theo ủy quyền

 •  Ký kết các hợp đồng bán hàng của phòng KD theo Quy trình, Quy định công ty.
 •  Ký các giấy tờ liên quan đến đấu thầu trong phạm vi giá trị Hợp đồng được ủy quyền.
 •  Phê duyệt Phụ lục HĐ, Báo giá, Công văn nhắc nợ gửi Khách hàng liên quan đến các hợp đồng bán hàng trong phạm vi giá trị HĐ được ủy quyền.
 •  Phê duyệt đề nghị cung cấp hoặc sản xuất về cửa mẫu, mặt cắt mẫu, bảng phụ kiện cho các Showroom, các khu vực kinh doanh, đại lý, nhà phần phối để phục vụ mục đích giới thiệu và tư vấn với Khách hàng.
 •  Phê duyệt đề nghị cung cấp hoặc sản xuất về cửa mẫu, mặt cắt mẫu, bảng phụ kiện ... phục vụ cho đấu thầu dự án.
 •  Ký các Hợp đồng với công ty xây dựng, công ty thiết kế xây dựng theo Quy trình, Quy định của công ty.
 •  Duyệt các đề nghị giảm giá để thu hết nợ sau khi có ý kiến của kế toán công nợ.

B. Ký duyệt các nội dung dưới đây (không cần thông qua ủy quyền)

 •  Ký duyệt tỷ lệ giá tối đa và giá tối thiểu theo chính sách của công ty áp dụng cho tất cả các sản phẩm do HGCwindow sản xuất.
 •  Duyệt các khoản chi phí đã có dự trù trong báo giá của hợp đồng nhằm giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp sửa cửa.
 •  Phê duyệt các tờ trình đề nghị sản xuất trong trường hợp ưu tiên sản xuất gấp.
 •  Phê duyệt các đề nghị của kinh doanh để ưu tiên lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng đối với các công trình yêu cầu tiến độ gấp.

C. Về chi phí:

Phê duyệt các khoản chi dưới đây theo ủy quyền:

 •  Các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng nhằm tạo quan hệ với khách hàng hoặc đối tác tiềm năng như: Quà tặng khách hàng; chúc mừng khánh thành, khai trương; Các khoản liên quan đến ma chay, cưới hỏi của các khách hàng, đối tác.
 •  Chi phí tiếp khách, quan hệ giao tế nhằm hộ trợ cho công tác bán bán hàng.
 •  Chi phí phát sinh liên quan đến các hoạt động báo giá / đấu thầu.
 •  Duyệt các đề nghị cấp vật tư bổ sung, nhân công sửa chữa, vệ sinh cho các công trình để phục vụ nghiệm thu, bàn giao đối với các công trình nhà riêng.

2. Về tổ chức nhân sự

 •  Tổ chức phỏng vấn, thỏa thuận mức lương trực tiếp với các ứng viên trong phạm vi quản lý theo biên chế và khung lương đã được Ban Giám Đốc duyệt hoặc đã được quy định theo các chính sách của công ty.
 •  Tổ chức xây dựng Mô tả công việc của CBNV trong phạm vi quản lý để đảm bảo hoạt động, mục tiêu của Công ty theo đúng quy trình/quy định của Công ty trình Ban Giám Đốc phê duyệt.
 •  Báo cáo kết quả phỏng vấn, phê duyệt báo cáo kết quả thử việc, trừ các chức danh Trưởng showroom trở lên.
 •  Phê duyệt đánh giá định kỳ (KPIs) cho các CBNV trong phạm vi quản lý trực tiếp.
 •  Ký duyệt Kế hoạch công tác và các khoản chi công tác phí cho CBNV trong phạm vi quản lý trực tiếp, nhưng không vượt quá 06 ngày.
 •  Phê duyệt nghỉ phép đến 5 ngày cho CBNV trong phạm vi quản lý trực tiếp.
 •  Đề xuất Ban Giám Đốc áp dụng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương đến hình thức sa thải CBNV trong phạm vi quản lý trực tiếp.
 •  Được quyền yêu cầu thay đổi đội lắp đặt khác khi có sự kiến nghị từ kinh doanh trong phạm vi quản lý.
 •  Phê duyệt đề nghị sử dụng xe công ty hoặc phương tiện thuê ngoài cho CBNV trong phạm vi khu vực quản lý nhằm phục vụ công tác bán hàng.

3. Quyền hạn khác:

 •  Tham gia xây dựng Quy trình, chính sách Công ty liên quan đến hoạt động của Công ty.
 •  Thay mặt Ban Giám Đốc giao dịch với đối tác, khách hàng.
 •  Ký kiểm soát các giấy, tài liệu liên quan đến phòng kinh doanh trước khi trình Ban Giám Đốc phê duyệt.

III. QUAN HỆ

Trong Công ty

 •  Báo cáo trực tiếp: PGĐ công ty phụ trách kinh doanh.
 •  Báo cáo gián tiếp: Giám đốc công ty.
 •  Trao đổi ngang cấp.
 •  Với cán bộ, nhân viên dưới quyền: Giao nhiệm vụ/hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát và yêu cầu báo cáo công việc.

Ngoài Công ty

 •  Với các cơ quan quản lý nhà nước: Báo cáo, tổ chức thực hiện các quy định liên quan, nếu các phát sinh vượt khỏi phạm vi thẩm quyền phải xin ý kiến chỉ đạo hoặc có phê duyệt của Ban Giám Đốc công ty.
 •  Với các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp: Thương thảo, đàm phán, giám sát, theo dõi thực hiện hợp đồng.

Trình độ

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Chuyên ngành

- Kinh tế, quản trị kinh doanh, kỹ thuật và các chuyên ngành liên quan.

Chứng chỉ

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về đấu thầu.

Kinh nghiệm

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn; trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí quản lý tương đương.

- Là người năng động- phản ứng nhanh, quyết đoán, trách nhiệm.

Kiến thức

- Am hiểu về tổ chức các hoạt động bán hàng.

- Am hiểu về các quy đinh, luật liên quan tới hoạt động kinh doanh, đấu thầu.

Kỹ năng

- Kỹ năng lên kế hoạch kinh doanh trong các giai đoạn, chỉ đạo & điều hành các hoạt động kinh doanh.

- Kỹ năng thu thập, nghiên cứu và phân tích thông tin kinh doanh.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc, đánh giá hiệu quả & giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo nhân viên.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, thiết lập các mối quan hệ trong công việc.

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Tin học văn phòng thành thạo.

 

 

 

tuyen_dung-100
Gửi CV về EMAIL: hgwindow.vn@gmail.com
 
 
 
     -------------------------------------------------

    VĂN PHÒNG & SHOWROOM

     Địa chỉ: 643 cách mạng tháng 8, phường Long Toàn TP Bà Rịa

     Hotline: 0937 394 666 - 0254 373 6666

     Website: http://hgcwindow.com

     Email: hgwindow.vn@gmail.com